Tradition

I Sverige har vi en lång tradition av träfönster. Just pga att vi har gott om skog i vårt långa land. Detta kan vi fortfarande erbjuda, men idag säljs det mest av en annan sorts fönster. Kompositfönster, eller rättare sagt Pvc-fönster med en stålkärna. Helt underhållsfritt, eftersom det lackas i UV-beständig färg. Tänk dig själv, aldrig mer måla ett fönster!

PVC

PVC är en plast som uppfanns i början av 1900-talet. Det är en blandning av klor och eten som man med hjälp av olika mjukgörare kan ge olika hårdhet och egenskaper. PVC används i sjukhusutrustning och i leksaker, men det är främst inom byggnadsindustrin som plasten har nått störst framgångar. Där används den som isolering till kablage, ventilations- och avloppsrör, samt fönsterkarmar, dörrar och staket.

Historia

De första PVC-fönstren började tillverkas 1954 av företaget Trocal i Tyskland, och av naturliga skäl blev de populära i områden av världen där tillgången till trä var begränsad. I Sverige har vi en lång tradition av att bygga med trä varför utvecklingen för PVC-fönster gick något långsammare här. Först i början av 1980-talet blev fönsterprofiler av PVC populära. Idag byggs alla kommersiella fastigheter med Pvc-fönster, allt från stora skolor, hotel, kontorsfastigheter m.m. Numera är PVC-fönster ett accepterat alternativ till träfönster, kanske delvis pga av det låga priset men även för att materialet kräver mindre underhåll än traditionella fönster av trä, som behöver slipas och målas med jämna mellanrum.

Fördelning

Vi på Väner Fönster har följande fördelning i procent på Pvc respektive träfönster samt Aluminium.
Scroll to Top